Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er, om vi ser aldersgruppene under ett, den hyppigste dødsårsaken her i landet. Det har vært en gledelig utvikling i aldersgruppen under 65 år. Der har dødeligheten blitt halvert de siste 20 årene.

Det er mange risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom. De viktigste vi kan påvirke selv er:
-røyking
-inaktivitet
-overvekt, særlig såkalt abdominal fedme
-usunt kosthold
-høyt blodtrykk
-høyt kolesterol
-psykososial stress

Arv, kjønn og alder kan man ikke gjøre noe med, men man kan ta hensyn til faktorene når man vurderer behandling.

Livsstilfaktorer som reduserer risikoen for hjertesykdom er:
-mer enn 20 minutter mosjon hver dag reduserer risikoen betydelig
-vektreduksjon hos overvektige
-sunt kosthold med mye fiber, frukt og grønnsaker, fisk, magert kjøtt, umettet fett og magre meieriprodukter

Røyking, uheldig lipidprofil (kolesterolelementer i blod), høyt blodtrykk, overvekt, diabetes, psykososialt stress og lav fysisk aktivitet utgjør risiko for alle typer hjerte- og karsykdom. Høyt blodtrykk rammer mange personer over 50 år og er forbundet med komplikasjoner som hjerneslag, hjerteinfarkt og atrieflimmer. Høyt eller ugunstig kolesterol er forbundet med hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe). Røyking med perifer aterosklerose og hjerteinfarkt.

Definisjonen av høyt blodtrykk er høyere enn 140/90 mmHg (kontorblodtrykk). Kolesterolet bør helst være: totalkolesterol under 5,0 mmol/l og LDL- kolesterol under 3,0 mmol/l, HDL-kolesterol over  1,0 mmol/l hos menn eller over 1,3 mmol/l hos kvinner.

Metabolsk syndrom er definisjon på en samling av symptomer som øker risikoen betydelig for hjertekarsykdommer. Minst tre av følgende fem kriterier er til stede:
-livvidde over 102 cm for menn og over 88 cm for kvinner
-glukose over 6,0 mmol/l
-blodtrykk over 130/85 mmHg
-triglyserider over 1,7 mmol/l
-HDL-kolesterol under 1,03 mmol/l for menn og under 1,30 mmol/l for kvinner  ( NCEP 2001)

 

Takeda Pharma