Våre reseptpliktige legemidler

Disse sidene er beregnet for godkjent helsepersonell; dvs. leger, farmasøyter, tannleger, veterinærer, sykepleiere og studenter innen disse fagene.

Vennligst bruk innloggingsboksen til høyre for å se alle sidene i denne delen.

Oversikt over Takedas reseptpliktige legemidler:

Mer informasjon finner du på  Legemiddelverkets Legemiddelsøk.no, eller på  Takedes produktwebside (etter produktnavn)

 

ACTOS (pioglitazon), tabletter

ADCETRIS  (brentuksimab vedotin) pullv. til inj.

ADRENALIN (adrenalin), injkesjon

AFI-D"-FORTE (vitamin D2) kapsler

AFIPRAN (metoklopromid) injeksjn, mikstur, tabletter

ALBYL-E  (asetylsalisylsyre), tabletter

ALLOPUR (allopuriniol) tabletter

CALCIGRAN FORTE (kalsiumkarbonat, vitamin D3)

CIRCADIN  (melatonin) tabletter www.circadin.no

COMPETACT (pioglitazon, metforminhydroklorid), tabletter

CORTISON (kortison) tabletter

CURACIT (suksametonium) injeksjon

DIGOXIN TAKEDA (digoksin) tabletter)

DOPAMIN (dopamin) injeksjon

EFEDRIN  (efedrin) injeksjon, mikstur

ENTYVIO  (vedolizumab)  konc, til infusjon    www.entyvio.no

FENEMAL (fenobarbital) tabletter

FURIX (furosemid) tabletter , injeksjon

GLYCERYLNITRAT (glyseroltrinitrat) injeksjon

IBUMETIN (ibuporfen) tabletter, gel

INSTANYL (fentanyl)nese spray www.instanyl.no

KLORAMFENIKOL  (klormafenikol) øyedråper, øyesalve

KODEIN (kodein) tabletter

LEVAXIN (levotyroksin natrium) tabletter

LIOTHYRONIN (liothyroninnatrium) tabletter

MAREVAN (warfarin) tabletter

MEPACT (mifamurtide) pulver til inj.

MORFIN (morfin) tabletter, injeksjon

NAPREN-E (naproksen) tabletter

NINLARO (iksazomib)

NITROGLYCERIN TAKEDA (glyceroltrinitrat) tabletter

NORMORIX  MITE (hydroklortiazid,amilorid) tabletter

PETIDIN (petidin) injeksjon

PREDNISOLON (predisolon) tabletter

SOLVIPECT COMP (etylmorfin, guaifenesin) mikstur

SOMAC (pantoprazol) tabletter, injeksjon

SPIRIX (spironolakton) tabletter

TACHOSIL  www.tachosil.no

VITAMIN B12 (cyanokobolamin) injeksjon

VITAMIN B12 DEPOT (hydrokosokobolamin) injeksjon

 

 

 

 

 

Takeda Pharma