Vår bedriftskultur

Piller og kart

Slik er vi
Takedas bedriftskultur, i sin nåværende form, ble etablert i 2002, men grunntrekkene er langt fra nye. De gjenspeiler ideer som ble formulert av Chobei Takeda V i Nori i 1940 og er en videreføring av verdiene som har vært grunnleggende for bedriften fra starten.

Bedriftskulturen definerer hva Takeda er.
Den minner oss om HVORFOR (vår misjon), HVA (vår visjon) og HVORDAN (våre verdier og Takeda-ism).

Takeda-ism
Vi forplikter oss til alltid å opptre med integritet, rettferdighet, ærlighet og utholdenhet, særlig når vi står overfor vanskeligheter og utfordringer.

Misjon
Gjennom ledende medisinsk innovasjon arbeider vi for bedre helse for mennesker over hele verden.

Visjon
Innovasjon basert på dristig lederskap i vitenskap og medisin resulterer i oppdagelse, utvikling og produksjon av varierte produkter av høy kvalitet med utgangspunkt i pasientens behov.

En bedriftskultur preget av samarbeid, inkludering, tillit og gode beslutninger til riktig tid.
Bærekraftig vekst ved å utvikle terapeutiske kjerneområder og sikre en ledende portefølje av eksisterende og fremtidige produkter.

Verdier
For å opprettholde den høyeste etiske standard fokuserer vi på følgende verdier:
Mangfold – Teamarbeid – Forpliktelse – Åpenhet – Engasjement – Innovasjon

Verdiene styrer vår atferd og er med på å bygge en felles bedriftskultur.
Ikke minst er verdiene veivisere for Takedas medarbeidere og bidrar til å gi oss trygghet i de valgsituasjoner og dilemmaer som måtte oppstå i hverdagen. De skal hjelpe oss til å velge riktige løsninger og ikke la oss friste til å ta snarveier for å sikre kortsiktige gevinster som kan skade Takedas omdømme på lang sikt. For medarbeiderne skaper det stolthet og trygghet å arbeide for et selskap som tar verdiene alvorlig. Verdiene gir oss noe å samles om. De gir identitetsfølelse og engasjementet, styrker organisasjonen og bidrar til faglig kvalitet. Verdiene er et tydelig signal, både internt og ekstern, om hva vi står for.

 

Takeda Pharma