Samfunnsansvar

Corporate Responsibility

En god nabo og et ende friskere Norge
Takeda er en bedrift som tar ansvar. Vi tar ansvar for arbeidsmiljøet, for medarbeidernes trivsel, helse og sikkerhet og for det ytre miljø. Dessuten etterlever vi lover og regler og forsøker generelt å oppføre oss skikkelig. Vi bidrar også til samfunnet ved at vi blant annet støtter lokal idrett, Aktiv mot kreft og Redd Barna.

Alt dette er for oss både en selvfølge og en forpliktelse. Vi er del av et samfunn som yter noe til oss, og vi ønsker å yte noe tilbake. Vårt slagord er at vi arbeider for et enda friskere Norge. Det gjør vi ved å produsere og markedsføre legemidler som bidrar til bedre helse for folk flest, og vi er del av et internasjonalt fellesskap som forsker frem viktig medisin som gir tusener av mennesker bedre livskvalitet.

Etikk

Mennesker

Miljø

Samfunn og sosialt ansvar

 

Våre etiske retningslinjer

 Corporate responsibility

 

Takeda Pharma