Jobb hos oss

Takeda ønsker å være en god og attraktiv arbeidsplass, med høy medarbeidertilfredshet. Målet er at det skal være liten turnover, og det er liten turnover.

Aller viktigst er trivsel i hverdagen. Adm. direktør Bjørn Lie og hans ledere har som mål at organisasjonen skal være så flat som mulig. Alle som har noe på hjertet blir hørt, og alle har innflytelse på egen arbeidssituasjon. Det er kort vei mellom medarbeidere og ledere, og det er kort vei fra forslag til beslutning.Takeda verdiaktiviteter har som mål å involvere alle. Samtlige medarbeidere både kjenner, lever etter og har personlige mål tilknyttet  vår bedriftskultur.  

Takeda er opptatt av å tiltrekke, utvikle og beholde de rette medarbeiderne. For å nå dette målet, må vi være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver for medarbeidere i alle aldre.Takeda legger vekt på å skape en helsefremmende arbeidsplass der alle medarbeidere føler seg sett, hørt og ivaretatt.

 

Vår bedriftskultur

mer om vårt samfunnsansvar

mer om vår bedriftskultur

Til toppen

Takeda Pharma