En attraktiv arbeidsplass

jobb1

 

Takedas personalpolitikk bygger på visjonen om at det er mulig å skape et arbeidsmiljø der alle medarbeidere blir stimulert til faglig og menneskelig vekst, medansvar og maksimal utnyttelse av sine ressurser.

Medarbeiderutvikling
Vår ønske er å sette hver medarbeider i stand til å bidra med sine evner uansett hvor de måtte arbeide i organisasjonen.  Et enkelt og selvsagt verktøy i utviklingsarbeidet er medarbeidersamtalen. Samtaler bør foregå jevnlig i det daglige, men Takeda har i tillegg årlige formaliserte medarbeidersamtaler for å sikre at jevn og god kontakt opprettholdes mellom leder og medarbeider. Å legge til rette for utvikling og trening av medarbeiderne vil bidra til å nå vår visjon om å være en foretrukket europeisk partner.

Lederutvikling
Godt lederskap er en viktig del av vår strategi, og vi har bygget opp et lederutviklingsprogram med fire nivåer.
Kontinuerlig forbedring står som mål for utøvelse av egen lederrolle. Alle ledere setter seg personlige og resultatrettede mål som en del av treningen.

Livsfaseorientert personalpolitikk
Det helsefremmende arbeidet skal bidra til å opprettholde og fremme god helse i form av økt mestring, motstandskraft og overskudd. I Takeda oppnår vi det ved å sette søkelyset på fysisk aktivitet, godt lederskap og arbeidsglede. Takeda har en viktig rolle å spille ved å legge til rette for at den enkelte medarbeider kan gjøre valg som har positiv innvirkning på egen helse.

Vi anser en blandet alderssammensetning som verdifull for bedriftskulturen. Medarbeidere i alle aldersgrupper er ressurspersoner for bedriften. Gjennom en livsløpsorientert personalpolitikk ønsker Takeda å legge arbeidsforholdene til rette slik at medarbeidere i ulik alder og livsfase ivaretas til fordel for både medarbeiderne og bedriften.

Personalgoder
Medarbeiderne i Takeda har mange goder. Våre medarbeidere omfattes av forsikringsordninger som dekker både pensjon, jobb, fritid og helse. Som ansatt i Takeda får du full lønn ved sykefravær inntil 52 uker, samt full lønn ved svangerskaps- og pappepermisjon. Vi har flere hytter som tilbys de ansatte til subsidiert pris, aktive bedriftsidrettslag og mange treningstilbud.

 

 

Til toppen

Takeda Pharma