Spør Takeda Informasjon

ny

Takeda Informasjon  er Takedas informasjonstelefon om våre produkter

Telefon 800 800 30 

E-post infonorge@takeda.com

Vi kan hjelpe deg med:

  • Spørsmål om våre legemidler og handelsvarer f.eks. om bruk, dosering, innholdstoffer, virkninger,  interaksjoner.
  • Informasjon om Takedas terapiområder. For bestilling av brosjyrer (tilgang kun for helsepersonell) - kan dette  gjøres her. 

 

  
Dersom du vil rapportere en bivirkning kan dette gjøres direkte til Legmiddelverket

Du kan også sende informasjon om hendelsen til vår avdeling for legemiddelovervåking:        

DSO-NO@takeda.com

 

Vi gjør oppmerksom på at vi som legemiddelfirma ikke har anledning til å gi medisinfaglige råd til pasienter og pårørende .

Vi har heller ikke anledning til å svare på spørsmål om våre reseptpliktige legemidler til andre enn helsepersonell.

 

 

 

 

 

 

Spør Åse

 

 

Våre åpningstider:

 

For spørsmål om våre produkter kan du kontakte oss.

send e-post til

infonorge@takeda.com

Mandag- fredag kl 09.00-15.00

Vi kan også nås på tlf 80080030

 Les mer om våre produkter her

 

 

Takeda Pharma