For helsepersonell
Informasjon som er spesielt rettet mot helsepersonell

 

Disse sidene er beregnet for godkjent helsepersonell; dvs. leger, farmasøyter, tannleger, veterinærer, sykepleiere og studenter innen disse fagene.

Her finner du informasjon som er spesielt rettet mot helsepersonell, som produktinformasjon, bestilling av brosjyremateriale, nyheter og annen aktuell informasjon

 

Mer om våre produkter

Her finner du mer informasjon om våre

legemidler , kostilskudd og andre handelsvarer

Kontakt våre produktsjefer

Svein Abrahamsen 

ENTYVIO

Stine Borke

CIRCADIN

TACHOSIL

CALCIGRAN FORTE

INSTANYL

Anna Nilsson

ADCETRIS

 

 

Vår  medisinske avdeling

Ønsker du informasjon om våre legemidler innen onkologi kan du kontakte

Sigurd Ørstavik

    Medisinsk direktør

Andreas Hermanssen

     Medical Scietific Liaison

Borghild Sæbo Istad

     Medical Scientific Liaison

Takeda Pharma